Trávníky a jejich údržba

Popis služeb

Zakládáme trávníky sportovní, zátěžové, extenzivní, dále pokládáme travní koberce a založíme též kvetoucí louku. Kvalitní následná péče – vertikulace, výživa, genetické vyplevelení, sečení, odvoz a likvidace seče, atd.

Reference